اطلاعیه شماره یک

در حال حاضر امکان ارائه خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک به دلیل حساسیت در حفظ و مراقبت از اسناد، در دفتر ترجمه آنلاین 520 فراهم نشده است. البته جهت رفاه حال مشتریان و سهولت در انجام امور ترجمه رسمی، در حال بررسی راهکارهای مختلف در تامین زیرساخت¬های لازم و فراهم کردن...